MİSYONUMUZ

Müşteri memnuniyeti, itibar ve yenilikçilik temel degerlerini dikkate alarak sürekli gelişen ve geliştiren bir kurum olmak

VİZYONUMUZ

40.yılında türkiyenin ikinci 500 firması arasına girmek.

DEĞERLERİMİZ

• Müşteri memnuniyetini sağlamak.
• İtibar duyulan bir firma olmak.
• Yenilikçi olmak
• Çevreye ve insan sağlığına saygılı olmak.

POLİTİKAMIZ

Ekinler Endüstri olarak amacımız; müşteri beklentilerini ön planda tutarak, her alanda, ulusal ve uluslar arası standartlara uygun, kaliteli, ürün ve hizmeti, yasal mevzuatlara uygun faaliyet göstererek, yurtiçi ve yurtdışı piyasalara sunmak, bu sayede müşteri tatminini sağlamış, itibar edilen ve karlı bir kuruluş olmaktır.

Bu amaç doğrultusunda tüm çalışanların katılımı ve güçlü bir iletişimle, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde, yeni teknolojilerden ve eğitim olanaklarından yararlanıp, sürekli gelişmek ve geliştirmek, temel prensiplerimizdir.

Bu amaçlara, kaynakları verimli kullanarak, çevreye ve çalışanlarına saygılı, iş ve işçi güvenliğini sağlayarak ulaşmanın gerekliliğine inanırız.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ekinler Endüstri olarak amacımız; çalışanlarımızın ve diğer sosyal paydaşlarımızın çevre sistemimizin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve çevre çalışmalarına katılımını sağlamak, bunu sürdürülebilir kılmak,
Çevre bilincini tüm faaliyet alanlarımızda yaygınlaştırmak üzere çalışanlarımızı bilinçlendirecek ve bireysel sorumluluk kazandıracak eğitimler vermek,
Yürürlükteki çevre mevzuatı ve diğer gereklilikleri de dikkate alarak faaliyetlerimizi bu bilinçle yürütmek,
Ürün ve proseslerimizde, çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak, doğal kaynakları, enerjiyi verimli kullanmak,
Atıkları minimuma indirmek, ambalaj kullanımlarının geri dönüşümlü olmalarını sağlamak, kirliliği kaynağında önlemek,
Çevre kirliliğini azaltan ve bu konuda sosyal sorumluluğu üstlenen öncü bir kuruluş olmaktır.

SERTİFİKALARIMIZ